megjelent az eszközgazdálkodás új nemzetközi szabványa: BS ISO 55000:2014

_2014. március 12.

Az eszközgazdálkodás területén az utóbbi 2 évtizedben jelentős változás állt be. Az ipari szereplők igényeinek megfelelően megkezdődött egy olyan specifikációs folyamat, amely az eszközgazdálkodást önálló üzleti tevékenységként meg tudta határozni és be tudta illeszteni egy szervezeti környezetbe.

Ennek a folyamatnak kitüntetett állomása volt a PAS55 létrehozása 2004-ben, illetve felújítása 2008-ban. A szabvány a BSI gondozásában jelent meg és 28 pontban határozta meg egy szervezetszintű eszközgazdálkodási rendszerrel szemben támasztott követelményeket. A PAS55 jelentős sikereket könyvelhetett el, de a brit szigetekről csak korlátozottan terjedt át a kontinensre (Hollandia, Finnország), illetve az óceánokon túlra (Hongkong, Egyesült Arab Emirátusok).

2010-re érett meg az elhatározás a PAS55 szabványt gondozókban, hogy a szabvány meglévő reputációját kihasználva egy magasabb szintet célozzanak meg az eszközgazdálkodás elismertetését illetően. A célkitűzés egy olyan nemzetközi szabvány létrehozása volt, amelyhez a világ minden tájáról csatlakoznak szakértők, szervezetek és az ipar képviselői.

A szabványosítási folyamatot az ISO/PC251 projekt bizottság vezette. Az új szabvány 2014 januárjában került kiadásra BS ISO 55000:2014 jelzettel. A szabvány valójában egy sorozat, amelynek részei a következők:

  • BS ISO 55000:2014 Eszközgazdálkodás. Áttekintés, elvek és terminológia
  • BS ISO 55001:2014 Eszközgazdálkodás. Irányítási rendszerek – Követelmények
  • BS ISO 55002:2014 Eszközgazdálkodás. Irányítási rendszerek – Útmutató az ISO 55001 alkalmazására

Az új szabvány legnagyobb erőssége, hogy az egész világra kiterjedő konszenzus áll a hátterében arra vonatkozóan, hogy mit is értünk eszközgazdálkodás alatt, illetve hogy mit is várhatunk az eszközgazdálkodási rendszertől egy szervezeten belül.

Az új szabvánnyal kapcsolatos további információk elérhetők itt

Az új szabvány megvásárolható az alábbi itt.