_a vagyongazdálkodás anatómiája az IAM-től

_2012. június 26

Az IAM 2012 februárjában kiadta az „Asset Management – an anatomy” című dokumentumot (későbbiekben AMA), amely a vagyongazdálkodás alapelveit, logikai modelljét és területeit definiálja. A specifikáció egyrészt a hosszú évek során keletkezett gyakorlati tapasztalatokat, másrészt más jelentős vagyongazdálkodási társaságokkal történő együttműködés keretében (GFMAM = Global Forum on Maintenance and Asset Management) kidolgozott koncepcionális gondolatokat összegzi a vagyongazdálkodás vonatkozásában.

A GFMAM 2011-ben specifikálta azt a 6 témacsoportba osztott 39 részterületet, amelyet a jövőben a vagyongazdálkodás fogalmi körébe sorol. Az AMA dokumentum a vagyongazdálkodást ennek megfelelően tárgyalja, részterületenként kifejtve azokat. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a vagyongazdálkodás nem egymástól elszigetelt tématerületek gyűjteménye, illetve nem azonos az egyes területek magas szintű megvalósításával, hanem egy olyan szervesen, a vállalat minden tevékenységét átható (holisztikus) szemléletmód, ami rendszer szinten magába integrálja mindezen részterületeket, egységesen kezelve azokat.

Mint ilyen, a vagyongazdálkodás megértése, szemléletként való elterjesztése és rendszerként való bevezetése nem egyszerű feladat, nem rövid távú tevékenység. A dokumentum ahhoz nyújt segítséget, hogy mind az egyes részterületek felsorolásával, specifikálásával, mind azok összefüggéseinek megismertetésével ezt a megközelítést bemutassa. A következő ábra a vagyongazdálkodás IAM által definiált koncepcionális modelljét ábrázolja. A vagyongazdálkodáson belül a nagyobb egységek a 6 nagy témacsoportnak felelnek meg, a nyilak a köztük fennálló logikai kapcsolatokat mutatják.

A dokumentum összességében 39 területen keresztül definiálja a vagyongazdálkodást. Ezek közül a  PAS55 ajánlás 28 részterületet emel ki teljesítendő követelményként a vagyongazdálkodás, mint irányítás rendszer működéséhez. Ez a felosztás is szemléleti azt a megközelítésmódot, amely szerint a vagyongazdálkodás nem azonos egy szabványa, vagy valamely informatikai rendszer bevezetésével,  hanem azon túlmutató gyakorlat és működés.

Az anatómia az IAM web oldaláról ingyenesen letölthető innen.