_előkészület alatt az eszközgazdálkodási szabvány magyar kiadása

_2014. november 26.

2014 novemberében a T-Consult Kft. belépett a Magyar Szabványügyi Testületbe és annak MSZT/MB 267 számú bizottságába. A jelzett Létesítmény- és vagyongazdálkodási bizottság foglalkozik egyebek mellett az ISO 55000 szabványsorozat magyar kiadásának az előkészítésével.

A szabványsorozat tagjai az alábbiak:

  • ISO 55000:2014 Vagyongazdálkodás. Áttekintés, alapelvek és terminológia.
  • ISO 55001:2014 Vagyongazdálkodás. Irányítási rendszerek. Követelmények.
  • ISO 55002:2014 Vagyongazdálkodás. Irányítási rendszerek. Irányelvek az ISO 55001 alkalmazásához.

Az angol asset management kifejezés magyar fordítására a bizottság a vagyongazdálkodás kifejezést alkalmazta. A vagyongazdálkodás kifejezés jól illeszkedik az aktuális államigazgatási trendekhez, pl. a nemzeti vagyonról és annak kezeléséről szóló CXCVI. törvény 2011-es megjelenéséhez kötődően.

A vagyongazdálkodás kifejezés bizonyos értelemben azonban túlmutat a szabvány által megszabott értelmezésen, amennyiben az inkább egy adott gazdálkodói/tulajdonlói egységnek az eszközeivel történő, értéket előállító tevékenységét jelenti, és pl. nem jelenti az ezen eszközökkel történő üzletelést, kereskedést, amik viszont egy vagyongazdálkodási tevékenységhez hozzátartozhatnak. Ebből a szempontból, illetve magának az asset szónak a szabványban található definíciója alapján (olyan dolog, amely értéket jelent a szervezet számára), amely közel áll az angol értelmező szótárak egyik meghatározásához (ami nem hordozza a vagyontárgy értelmezést) talán helyesebb lenne eszközgazdálkodásként fordítani az asset management kifejezést.

Reméljük, hogy minden szervezet megtalálja a maga számára megfelelő kifejezést és alkalmazni tudja az új szabványokat, ahogy találkoztunk már eszközmenedzsment, eszközkezelés, vagyonkezelés kifejezésekkel is, részben vagy egészben lefedve az angol asset management tevékenységeket.