_ISO 55000 vagyongazdálkodási audit

A vállalati vagyongazdálkodás hatékonyságát javítja, ha a vállalat vagyongazdálkodási folyamatai transzparens, célorientált és szabályozott keretek között zajlanak. A vagyongazdálkodás révén a vállalat az üzleti céljainak megvalósítása érdekében optimális és fenntartható módon kezeli eszközeit és eszközrendszereit és az eszközök életciklusa során hozzájuk köthető teljesítményt, kockázatot és költséget.

2014-ben jelent meg (a PAS55 utódjaként) az ISO 55000 szabvány, ami a vagyongazdálkodási rendszer vállalati működésének követelményeit fogalmazza meg. A szabvány magyar nyelvű kiadása 2015 júliusában jelent meg. A vagyongazdálkodással kapcsolatos további információkat itt foglaltunk össze.

A vagyongazdálkodási audit keretében a vállalat aktuális gyakorlatát, folyamatait összevetjük az ISO 55000 követelményeivel, kimutatjuk az eltéréseket, hiányokat és javaslatot adunk azok felszámolására. Az audit célja lehet eltéréselemzés, de lehet irányítási rendszer tanúsítása is. A szabvány ún. tanúsítási szabvány, azaz a szabvány követelményeinek teljesítése esetén a vállalat vagyongazdálkodási rendszere, akár a vállalat integrált irányítási rendszerének részeként tanúsítható.

A T-Consult Kft. 2011-ben akkreditáltatta magát az IAM Endorsed Assessor tanúsítói rendszerében. 2015-ben a tanúsítói rendszer kibővült az ISO 55000 szabvánnyal, azaz a BSI PAS 55 mellett az akkreditált tanúsító szervezetek már az új nemzetközi vagyongazdálkodási szabvánnyal kapcsolatban is végezhetnek tanúsítást az IAM szárnyai alatt. Az akkreditációs rendszer kibővítésével párhuzamosan a tanúsító szervezeteket is felül kellett vizsgálni.

A nyáron lezajlott felülvizsgálatot sikerrel teljesítette a T-Consult, így 2015. október 1-jei hatállyal további 3 évre elnyertük az Endorsed Assessor címet. Ennek igazolásaképp továbbra is megtalálnak bennünket az IAM tanúsítói közt, itt. Európában a kontinensen található 7 cég közül egyedüliként képviseljük a kelet-közép-európai régiót (az Egyesült Királyság területén működik további 21 cég, a világ többi táján még 15).